Otvorené: Ut. - Pia. 8:00 - 15:30 | Sob. - Ned. 13:00 - 18:00

Neodmysliteľnou súčasťou historických zbierok Vlastivedného múzea v Hlohovci sú i historické obrazy. Pomerne značnú časť týchto obrazov tvoria portréty príslušníkov rôznych uhorských šľachtických rodov. Väčšina týchto portrétov sa do múzea dostala prevodom zbierok z múzea Červený Kameň v Častej a kedysi tvorili súčasť erdődyovských zbierok na hlohovskom zámku. Na hrad

> Čítaj viac

Kto sa skrýva za portrétom neznámeho šľachtica?

Prirodzeným rozširovaním, ale často aj prispením človeka, sa na Slovensko, ako aj priamo do regiónu Hlohovca, dostalo uţ mnoho nepôvodných ţivočíchov a stále pribúdajú ďalšie. Obzvlášť citlivo sú verejnosťou vnímané druhy, ktoré sa vo vzťahu k človeku prejavujú ako obťaţujúce, zdravie ohrozujúce alebo hospodársky škodlivé. K takým často patrí hmyz,

> Čítaj viac

Škvrnáč brestovcový – nový druh motýľa na Hlohovecku

Naši predkovia trávili v prírode veľa času – dnes sú to najmä hubári, prírodovedci a samozrejme poľovníci a rybári. Prababičky poznali takmer každú bylinku a dokázali si pomôcť v mnohých ťažkostiach. Našťastie sa v súčasnosti opäť dostávajú liečivé rastliny do povedomia človeka a záujem o ne z roka na rok

> Čítaj viac

Čas cesnaku medvedieho

Konečně zasvitlo Slunce Slobody.             Osvobozený národ vědom svých dávných práv, povstal v nové ohromné síle, dle slov velikého věštce učitele Jana Amose Komenského vzal vládu věcí svojich do vlastních rukou, jak bylo jeho tužbou a všech, když v cizině dleli a čekali dílo obnovy.             28. říjnem padly okovy, jimiž nás svírali Habsburgové,

> Čítaj viac

List Pavla Országha Hviezdoslava hlohovským žiačkam

Oslobodzovanie celého územia Slovenska prebiehalo od septembra 1944 až do mája 1945. Je známe, že sa uskutočnilo v dvoch etapách a to prostredníctvom 5 strategických útočných operácií. Prvá etapa oslobodzovania nášho územia prebiehala od septembra až do decembra 1944, a jej súčasťou boli Východokarpatská a Východoslovenská operácia. Východokarpatskú  operáciu realizovali  vojská 1. a 4. ukrajinského

> Čítaj viac

Spomienka na oslobodzovanie západného Slovenska

Virtuálnu prehliadku expozície na zámku v Hlohovci môžete absolvovať pri paneli č. 4 zámockého poznávacieho okruhu umiestnenom pred vstupom do kaštieľa. Tu sa nachádza informačná tabuľa s názvom HLOHOVEC CASTLE. Namierením mobilného zariadenia na jednotlivé markery, ktorými sú fotografie pôvodného zariadenia izieb umiestnené na tabuli sa vám zobrazí zariadenie miestnosti kaštieľa zo

> Čítaj viac

Hlohovec Castle