Digitalizácia múzeí a galérií TTSK

PROJEKT – Digitalizácia kultúrneho dedičstva rezortných a mimorezortných pamäťových a fondových inštitúcií TTSK

nullnullnullnullnull

http://www.digitalizacia.trnava-vuc.sk/