Otvorené: Ut. - Pia. 8:00 - 15:30 | Sob. - Ned. 13:00 - 18:00

Festival environmentálneho filmu 2024 (26. 3. – 8. 6. 2024)

V dňoch 26. 3. – 8. 6. 2024 prebieha vo Výstavnej sieni Vlastivedného múzea v Hlohovci na Rázusovej ulici č. 6 (Robotnícky dom) už 20. ročník Festivalu environmentálneho filmu. Múzeum ho pripravilo v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia.

V rámci festivalu si možno pozrieť filmy, televízne programy a videoprogramy s tematikou ochrany prírody a životného prostredia. Zapožičané sú z videotéky Slovenskej agentúry životného prostredia a pochádzajú z kolekcie Medzinárodného festivalu filmov o životnom prostredí ENVIROFILM, ktorý sa už od roku 1995 koná každoročne v Banskej Bystrici. Patrí medzi svetové špičky podujatí propagujúcich ochranu a tvorbu životného prostredia. Dosiaľ sa na ňom prezentovali už tisíce titulov z desiatok krajín celého sveta. Aktuálna hlohovská prehliadka ponúka výchovno-vzdelávacie filmy s ekologickou tematikou, témy globálnych ekologických problémov (klimatické zmeny, invázne organizmy), prezentuje chránené územia Slovenska aj zaujímavosti živej i neživej prírody strednej Európy. Do prehliadky sme zaradili i filmy pre najmenších divákov.

 Prehliadka filmov je určená predovšetkým pre žiakov a študentov našich škôl. Tomu je prispôsobená aj organizácia premietania. Organizované skupiny žiakov alebo študentov z kapacitných dôvodov vopred telefonicky nahlasujú záujem o prehliadku filmov. Ponúkané tituly si môže pozrieť aj široká verejnosť, no len vo voľných termínoch, teda s väčšou pravdepodobnosťou v čase mimo vyučovania – v pracovných dňoch (okrem pondelka) do 1600hod. a v sobotu v čase 1300 – 1800 hod.. Premietanie nie je podmienené minimálnym počtom divákov. Vstup na festival je bezplatný. Aby bolo zaručené, že premietacia sála bude pre záujemcu voľná, je vhodné záujem o film vopred telefonicky nahlásiť na tel. č. 033 730 16 39.

XX. ROČNÍK FESTIVALU ENVIRONMENTÁLNEHO FILMU (26. 03. 2024 – 8. 06. 2024) – katalóg filmov

 • NÁRODNÉ  PARKY  A OCHRANA  PRÍRODY  I., II. – slov.   26 min.

Filmový dokument sa skladá z dvoch 13 minútových častí. V prvej z nich informuje verejnosť o národných parkoch na Slovensku, charakterizuje samotný pojem národný park ako aj prínos národných parkov pre prírodu i človeka. Predstavuje krásy flóry i fauny na území Slovenskej republiky a výnimočnosti našej krajiny v bohatosti biodiverzity.

 • CESTA ZA ZLATOM – český                                                           17´ min.

Hojnosť prírodného zlata bývala od historických čias pýchou Čiech i Moravy. Hľadať ho, znamená poznávať podstatu neživej prírody premenlivú v geologickom i ľudskom čase. Nález zlata s panvicou v ruke v riečnom štrku nám najskôr dá okúsiť, ako chutí zlatá horúčka na vlastnej koži, a potom nám môže pomôcť porovnať relatívnu hodnotu zlata a vecí, ktoré nás v živote obklopujú.

 • ALEJE  AKO  SÚČASŤ  NAŠEJ  KRAJINY – český                            28 min.

Pri putovaní malebnou českou krajinou objavíme množstvo ciest lemovaných stromami. Aleje a stromoradia vysádzali naši predkovia z rôznych dôvodov. Prečo ľudia vlastne vkladali toľko energie do výsadby alejí a údržby stromov ? A sú dnes tieto aleje vôbec užitočné, nie sú prežitkom v dnešnej modernej dobe? Vyberme sa teda so sprievodcom Václavom Cilkom krajinou a odpovedzme si potom sami na tieto otázky. Cestou sa stretneme s fotografkou Hanou Rysovou, ktorej láskou je fotografovanie stromov, so záhradnými architektmi Markétou Veličkovou a Petrom Veličkom, s ekológom Jiřím Klimešom a s množstvom alejí, ktoré tvoria monumentálne chodby so stromami, kvôli ktorým stojí za to zdvihnúť hlavu do neba.

 • VODA JE ŽIVOT- slovenský                                                      26´ min.

Dokumentárny film je tematicky rozdelený do viacerých častí tak, aby plošne pokrýval širokú problematiku vody. Výpovede odborníkov sú kombinované s výpoveďami laikov, ktorí pri svojej každodennej práci prichádzajú do kontaktu s vodou v jej rôznych podobách (skupenstvách). Výpovede sú civilné, postavené skôr na emocionálnej argumentácii s plynulým prechodom do vysvetľujúcej racionálnej časti, podporenej nakrútenými zábermi alebo animáciou. Racionálna argumentácia je prostredníctvom nahovoreného komentáru podporená výpoveďami odborníkov. Vo výsledku film ponúka nielen dôležité informácie, ale aj množstvo záberov zo zaujímavých lokalít neprístupných pre bežného človeka a má potenciál zaujať najširšiu laickú verejnosť a  školskú mládež.

 • ODVODŇOVANIE  PEVNÍN =  KLIMATICKÁ  ZMENA – slovenský   33 min.

Som presvedčený, že tak ako dokážeme  devastovať  krajinu  okolo seba,   jej  dokážeme  aj  pomôcť. „Upratovať” by sme mali v hospodárskych lesoch, aj na poľnohospodárskej pôde,  pretože aj tu na úrok minimalizácie nákladov hutníme pôdu. Zhutnená zem nevpustí dažďovú  vodu do pôdy. Voda takúto zem eroduje a úrodná pôda je vyplavovaná už desiatky rokov do oceánov. Polia sa stávajú neúrodné a žiadne hnojenie nám pôdu nenahradí…

 • HORSKÉ  A  NÍŽINNÉ  MOKRADE  – český                                       10 min.

Autori poukazujú na dôležitosť mokradí pre stabilnú odtokovú krivku potokov a riek čerpajúcich vody z týchto systémov. Ak v minulosti naši predkovia mokrade vysúšali, dnes sa dostávame do situácie, že sa snažíme mokrade do krajiny vrátiť a obnovovať ich. Pochopili sme totiž ich význam pre stabilitu vodného režimu krajiny.

 • VLČIE HORY – slovenský                                                                         48 min.

Slovenský filmár divokej prírody Erik Baláž, spolu s kamarátmi Karolom Kaliským a Jozefom Fialom, putovali tri roky krížom krážom horami a lesmi Východných Karpát, regiónom rozprestierajúcim sa na území Slovenska, Poľska a Ukrajiny. Pátrali po éterických vlkoch a iných výnimočných zvieratách, ktoré spoločne žijú v tomto území.

 • MEDVEĎ  OBDIVOVANÝ  AJ  ZATRACOVANÝ – slovenský         26 min.

Podmanivý prírodopisný dokument o živote a podmienkach na život medveďa hnedého na území Poľany.

 • ZHOVORČIVÝ  SPACHTOŠ – slovenský                                              34 min.

Náučno-vzdelávací dokument o našom svišťovi žijúcom vo Vysokých Tatrách. Marmota marmota latirostris – endemit, ohrozený druh, ktorý doteraz nebol dokumentárne podchytený. Filmovanie prebiehalo vo svišťom biotope v Roháčoch časozberným systémom počas celých troch rokov.

 • NEDAJ  SA – NÁVRAT  ORLA  SKALNÉHO – český                         26 min.

Česká republika má vo svojom štátnom znaku dve orlice, vo voľnej prírode však donedávna nehniezdil ani jediný pár orla skalného. Posledný kus legendárneho dravca zastrelili lovci začiatkom 20. storočia na Šumave a Česko bolo jedinou krajinou Európy, v ktorej sa orol skalný vo voľnej prírode nevyskytoval. Situácia sa začala meniť v roku 2006, kedy začal v Beskydách niekoľko rokov pripravovaný česko-slovenský projekt, ktorý vracia orla skalného do českej prírody. Odborníci zo Záchrannej stanice voľne žijúcich živočíchov v Bartošoviciach vypúšťali v Beskydách mláďatá divokých orlov skalných vyliahnuté v hniezdach do českej prírody. Nepretržite sledovali ich pohyb a spôsob, akým sa v krajine zabývali.

 • HORY, ZVER  A STRÁŽCOVIA – slovenský                                 33 min.

Zážitkový film, ktorý divácky atraktívnym spôsobom zachytáva náročnú a zaujímavú prácu ochranárov, zachytenú priamymi účastníkmi deja. V našich horách je mnoho vzácnych foriem života, ktoré mnohí svojou nevšímavosťou ohrozujú. Preto dennodenne do nich vyrážajú aj ochranári. Ich cieľom je monitoring a ochrana našej fauny a  flóry. Vo filme uvidíme pátranie po vzácnych živočíchoch na netradičných miestach, za ďalšími budeme zlaňovať do strmých skalných stien Vtáčnika, pred jedným utekať vo Veľkej Fatre a ďalšieho zasa zachraňovať v Tribeči.

 • KRÍDLA  MIRA  SANIGU – slovenský                              15 min.

Študentský film z prostredia Veľkej Fatry. Dokumentárny film približujúci životnú filozofiu prírodovedca Miroslava Sanigu, jeho lásku k prírode a vedeckej práci.

 • NEVIDITEĽNÝ  FOTOGRAF  A VTÁKY – slovenský                        24 min.

Urobiť dobré zábery vtákov je ťažké. Urobiť dokonalé zábery vtákov, v situáciách, v ktorých ste ich nikdy predtým nevideli, je takmer nemožné. Profesionálna technika, skúsenosti a detailné vedomosti o vtákoch sú určite potrebné, ale na úspech to zďaleka nestačí. Fotografie Máté Benceho prezradia všetko o tajnom živote vtákov – ale neprezradia nič o tajomstve týchto brilantných fotografií. Ak chcete vedieť, prečo tento šialenec získal všetky ceny, ktoré si možno predstaviť, prečo je znovu a znovu oceňovaný prestížnou cenou BBC Wildlife Photographer of the Year, musíte sa ho na to spýtať. Presne to sme urobili, keď sme nakrúcali film Neviditeľný fotograf a vtáky. Hoci sme s ním na tomto projekte roky spolupracovali, nikdy sme neprestali obdivovať spôsob jeho života a práce v prírode. Poďte a zoznámte sa s Mátém Bencem a sledujte, ako sa stáva neviditeľným – aspoň pre vtákov.

 • OHROZENÉ VČELY- slovenský                                                             8´ min.

Animovaný film. Môj dedko mi rozpráva príbeh, ktorý sám vymyslel, a žiada ma, aby som natočil o ňom film. Kvôli znečisteniu, pesticídom a ďalším toxickým látkam sa včela rozhodne opustiť úľ a hľadá lepšie miesto pre život.

 • VOJNA  MRAVCOV – slovenský                                                             27 min.

Dokument, v ktorom mravce v nadživotnej veľkosti zapĺňajú plátno a hrajú, ako hlavní hrdinovia dokumentárnej tvorby. Film nám umožňuje nahliadnuť do ich nepreniknuteľného a fascinujúceho sveta. Tiež vysvetľuje dôvody, prečo mravce vedú vojny. Navyše znázorňuje rôzne aspekty každodenného života mravcov, v ktorých sú neuveriteľné podobnosti s ľudskou spoločnosťou. Moderná bájka, v ktorej spoločenská komunita mravcov nadstavuje zrkadlo ľudstvu. Film sa natáčal v Holandsku v troch rôznych lokalitách počas piatich rokov v každom ročnom období. Vo filme bolo využité trojdimenzionálne modelovanie a animácia, spolu s obrazovým spracovaním.

 • PLAČ  VEĽRÝB – slovenský                                                                    26 min.

Veľryby sa stali symbolom nezmyselného ľudského plienenia prírody a príkladom bezohľadného zneužitia technického pokroku. Ich stavy neboli zdecimované kvôli tomu, aby sa ľudia nasýtili. Boli masovo zabíjané, aby sa z ich tiel vyrábali priemyselné oleje, krmivo pre domáce zvieratá či dokonca hnojivo. Niektoré populácie boli vyhubené úplne, z iných zostalo len pár desiatok kusov. V červenej knihe ohrozených živočíchov je zapísaných 21 druhov týchto cicavcov. Napriek všeobecnému zákazu lovu stále sú krajiny, ktoré pokračujú v ich zabíjaní. Ak dopustíme, že z oceánov zmizne spev veľrýb, potom zostane Zem iba miestom pre posledný plač. Plač ľudí.

 • NAJLEPŠÍ  OBAL  –  ŽIADEN  OBAL – slovenský                               10 min. Triedenie odpadu v domácnostiach a výber potravín s ohľadom na obaly so zameraním na ochranu životného prostredia.
 • MADLA  A ŤAP – SERIÁL VEČERNÍČKOV – český                         21 min.

3. diel – AKO BOLI NA VÝLETE

7. diel – AKO BOLI PRI JAZERE

10. diel – AKO NAVŠTÍVILI PUSTOVNÍKA

 • AKO  MÔŽETE  OVPLYVNIŤ  KLIMATICKÉ  ZMENY! – 21 jazykov   15 min.

Mladí ľudia z 21 členských štátov EÚ sa zapájajú do boja proti klimatickým zmenám. Prezentujú tu svoje najlepšie odporúčania na boj s touto environmentálnou výzvou.

 • INVÁZIA  VOTRELCOV – anglický so slovenskými titulkami            38 min.

Cudzie invázne druhy sa stali jedným z troch hlavných problémov v dnešnom svete a tiež bežným a globálnym problémom ekologickej bezpečnosti a trvalo udržateľného rozvoja poľnohospodárstva, ktorému musíme čeliť v novom storočí. Čína ako krajina s najväčším počtom obyvateľov a treťou najväčšou rozlohou na svete je jednou z krajín, ktoré utrpeli najväčšiu škodu z biologickej invázie, pričom túto veľkú katastrofu spôsobil človek. Invázia votrelcov je vedecko-výchovný film, ktorý odráža stav biologickej invázie v Číne komplexne a presne, obracia sa na ľudí, aby postupovali spoločne pri záchrane biodiverzity a rovnováhy ekosystému a aby chránili životné prostredie a jedinú planétu, od ktorej závisí naše prežitie a život.