Otvorené: Ut. - Pia. 8:00 - 15:30 | Sob. - Ned. 13:00 - 18:00

TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJStarohájska 10, 917 01 Trnavav zmysle zákona č. 552/2003 Z. z. Zákon o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov VYHLASUJE VÝBEROVÉ KONANIEna obsadenie miesta riaditeľa kultúrneho zariadenia:Riaditeľ Vlastivedného múzea v HlohovciČíslo výberového konania: VK – 2024/00/17 Riaditeľ Vlastivedného múzea v Hlohovci: VK – 2024/00/17 –

> Čítaj viac

Výberové konanie – Riaditeľ Vlastivedného múzea v Hlohovci: VK – 2024/00/17

https://trnava-vuc.sk/utvar-hlavneho-kontrolora/oznamovanie-protispolocenskej-cinnosti/ Domovská stránka > Útvar hlavného kontrolóra > Oznamovanie protispoločenskej činnosti Úrad Útvar hlavného kontrolóra Kompetencie a právomoci Zásady kontrolnej činnosti TTSK Plán činností a správy o činnosti Oznamovanie protispoločenskej činnosti Úradná tabuľa útvaru Archív úradnej tabule Oznamovanie protispoločenského konania (whistleblowing) podľa zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene

> Čítaj viac

Oznamovanie protispoločenskej činnosti