Otvorené: Ut. - Pia. 8:00 - 15:30 | Sob. - Ned. 13:00 - 18:00
muzeum Hlohovec

Vlastivedné múzeum v Hlohovci

Vlastivedné múzeum v Hlohovci je umiestnené v budove františkánskeho kláštora na Františkánskom námestí v Hlohovci. Kláštor dal zostaviť v roku 1492 vedľa starobylej kaplnky Všetkých Svätých vtedajší zemepán Hlohovca Vavrinec Ujlaky z dôvodu upevnenia katolíckej viery v Hlohovci a na blízkom okolí.

V období reformácie v roku 1576 boli františkáni z kláštora vyhnaní a budova bola vypálená. K rekonštrukcii budovy sa pristúpilo až v roku 1637 za čias protireformácie. Vtedy dostala budova terajší štvorcový pôdorys. (Keďže pred tým stálo iba východné krídlo napojené na priľahlý kostol Všechsvätých). Pôvodná gotická stavba kláštora bola zbúraná. Budova slúžila pôvodnému účelu až do roku 1950, kedy bol františkánsky rád zrušený a Františkáni boli z kláštora odvlečení.

Od roku 1959 bolo po rekonštrukcii v budove zriadené Vlastivedné múzeum. Po roku 1990 sa Františkáni do časti objektu kláštora vrátili. 

Stále expozície:

Adresa múzea Hlohovec: Františkánske nám. 1, 92001 Hlohovec
Tel: 033/7300337 E-mail: vmh@zupa-tt.sk

Otváracie hodiny

  • Utorok – Piatok 08:00 – 16:00 hod.
  • Nedeľa 13:00 – 18:00 hod.

Priebežné výstavy:

Adresa múzea Hlohovec: Robotnícky dom, Rázusova 6, 92001 Hlohovec
Tel: 033/7301639 E-mail: vmh@zupa-tt.sk

Otváracie hodiny

  • Utorok – Piatok 08:00 – 16:00 hod.
  • Sobota 13:00 – 18:00 hod.

Vstupné

Deti do 6 rokov ………………………………… zdarma
Deti, študenti, ZTP, dôchodcovia ……….. 2,00€
Dospelí návštevníci …………………………….. 3,00€

Platba kartou nie je možná.

Vlastivedné múzeum v Hlohovci nie je poberateľom kultúrnych poukazov.

Zamestnanci múzea

Mgr. Jozef Urminský riaditeľ, archeológ
PhDr. Jozef Hrdlička, PhD. historik, kurátor zbierkového fondu novšia história
Mgr. Branislav Varga entomológ, kurátor zbierkového fondu zoológia, entomológia
Ingrid Vargová Tienesová ekonómka, účtovníčka
Ľubica Ardonová dokumentátorka, lektorka
Mgr. Soňa Koleničová historička, kurátorka zbierkového fondu etnografie
RNDr. Miroslava Malovcová, PhD. botanička, kurátor zbierkového fondu botanika
Mgr. Peter Novosedlík historik, kurátor zbierkového fondu archeológia, numizmatika
Mgr. Stanislava Cepková dokumentátorka, lektorka 
Jozefína Kadlečíková dokumentátorka, pokladníčka, skladníčka
PhDr. Marián Kamenčík, PhD. knihovník, správa registratúry
Mgr. Andrea Kleimanová dokumentátorka, registratúra – archív
Eva Kučerová dokumentátorka, lektorka
Mgr. Erik Knotek fotograf
Anton Matušík konzervátor 
Zuzana Sovišová upratovačka, dozor v zbierkach
Beáta Polačiková upratovačka, dozor v zbierkach
Ľubomír Trnka vodič, údržbár