Kto sa skrýva za portrétom neznámeho šľachtica?

Obraz „Neznámy šľachtic“ – VMH, fotografia Erik Knotek ml.

Neodmysliteľnou súčasťou historických zbierok Vlastivedného múzea v Hlohovci sú i historické obrazy. Pomerne značnú časť týchto obrazov tvoria portréty príslušníkov rôznych uhorských šľachtických rodov. Väčšina týchto portrétov sa do múzea dostala prevodom zbierok z múzea Červený Kameň v Častej a kedysi tvorili súčasť erdődyovských zbierok na hlohovskom zámku. Na hrad Červený Kameň sa dostali po skončení II. svetovej vojny, kedy ich zachránila Národná kultúrna komisia pre správu štátneho kultúrneho majetku na Slovensku zo zámku v Hlohovci. Hrad Červený Kameň bol vtedy miestom zvozu umelecko-historických zbierok z viacerých šľachtických sídiel, predovšetkým zo západného Slovenska.

Medzi portréty šľachticov patrí i obraz, ktorý má dnes v zbierkach histórie
Vlastivedného múzea v Hlohovci evidenčné číslo H-999 (obr. 1). Obraz bol zaevidovaný do zbierok múzea v r. 1966 ako portrét uhorského šľachtica od neznámeho autora, ktorý bol namaľovaný niekedy medzi rokmi 1800-1830. Je to olejomaľba na plátne, ktorej rozmery sú 97×75 cm. Ako spôsob získania tohto obrazu do zbierok múzea v Hlohovci je uvedený prevod erdődyovských zbierok z hlohovského zámku z múzea Červený Kameň
v Častej. Obraz je zarámovaný v ozdobnom tzv. zlatom ráme, ktorý, ako vysvetlíme neskôr, nie je pôvodný.
V ľavej časti obrazu je namaľovaný erb, ktorý určuje príslušnosť šľachtica k rodu. Erb tvorí delený štít. V hornom poli je misa, na ktorej je ľudská hlava, dolné pole je päťkrát farebne delené. Klenot tvorí od pása vyrastajúci doprava obrátený gryf so šabľou v pravej prednej labe (obr. 2). Doterajšie snahy o určenie tohto erbu neboli úspešné, možno i preto, že pri snahe o
jeho určenie sa vychádzalo z predpokladu, že obraz pochádza z erdődyovských zbierok, a teda logicky sa predpokladalo, že erb patrí niektorej z rodín, s ktorými boli Erdődyovci príbuzensky spriaznení. Dnes však už vieme, že obraz nepochádza zo zámku v Hlohovci, ale z kaštieľa v obci Borčice (okr. Ilava). Prvotným impulzom pre toto zistenie, bolo určenie erbu. Erb identifikoval Mgr. Marek Gilányi z Bratislavy ako erb rodu Ugronovičovcov. Potom nasledovalo pátranie po možnej identifikácii muža, ktorý je na obraze zobrazený. Výsledky tohto výskumu sa pokúsime priblížiť v tomto príspevku.

Pokračovanie článku nájdete v nižšie uvedenom PDF súbore.

Peter Novosedlík
Vlastivedné múzeum v Hlohovci