Hlohovec Castle

Virtuálnu prehliadku expozície na zámku v Hlohovci môžete absolvovať pri paneli č. 4 zámockého poznávacieho okruhu umiestnenom pred vstupom do kaštieľa. Tu sa nachádza informačná tabuľa s názvom HLOHOVEC CASTLE. Namierením mobilného zariadenia na jednotlivé markery, ktorými sú fotografie pôvodného zariadenia izieb umiestnené na tabuli sa vám zobrazí zariadenie miestnosti kaštieľa zo začiatku 20. storočia so sprievodným komentárom.  Tieto markery nájdete aj v kultúrnom magazíne Hlohoveckom a na webovej stránke Vlastivedného múzea v Hlohovci – muzeumhlohovec.sk.

Markery: