Prírodovedná expozícia

Stavovce okolia Hlohovca. Prírodovedná expozícia patrí medzi najstaršie expozície múzea. Pochádza z roku 1971. Sú tuná vystavené zvieratká, ktoré sa vyskytujú v časti medzi Malými Karpatami a Považským Inovcom. V prvej miestnosti sú vystavené vtáky, podľa ich prirodzenej príbuznosti. Vitrína na ľavej strane a skrinka v strede na pravej strane oboznamuje s najznámejšími zástupcami spevavcov. Druhá miestnosť nám predstavuje vtáctvo, ktoré sa istým spôsobom viaže na vodu, ako sú kačice, husi, čajky, potápače, brodivce.
V dvoch menších skrinkách sú ukážky niektorých druhov rýb nášho regiónu.

V tretej miestnosti v dvoch malých skrinkách máme vystavené naše hlodavce, hmyzožravce a netopiere, ktoré sú v súčasnosti veľmi ohrozeným druhom.
Ďalej tu máme možnosť vidieť králika divého, ktorý žije v kolóniách vo vyhĺbených norách.
V štvrtej miestnosti je ukážka niektorých našich obojživelníkov. Sú to všetko chránené živočíchy. Dioráma v tejto miestnosti nám ukazuje rodinu líšky pri jej brlohu v lese.
V piatej miestnosti sa nachádza vitrína s našimi plazmi. Najväčší náš plaz – užovka stromová žije v lese, kým užovka obyčajná je viazaná na vodu. Slepúch lámavý je beznohá jašterica. (V nebezpečenstve dokáže oddeliť chvostovú časť tela, podobne ako jašterica.)

Druhá vitrína predstavuje srnca hôrneho v letnom sfarbení, spolu so srnou v zimnom sfarbení.
V šiestej miestnosti v prvej vitríne je samec svine divej. V druhej skrinke sú ďalší zástupcovia našich mäsožravcov, kuny a mačka divá. Mačka divá je veľmi vzácna a je zaradená medzi chránené živočíchy. Miestnosť a zároveň celá expozícia je ukončená krásnou diorámou listnatého lesa, ktorý je domovom jeleňa obyčajného. Je to veľmi cenná trofejná zver.