Otvorené: Ut. - Pia. 8:00 - 15:30 | Sob. - Ned. 13:00 - 18:00

Skameneliny sveta (1.7. – 27. 9. 2020)

(Hlavná budova múzea – Františkánsky kláštor)

Trnavský samosprávny kraj, Vlastivedné múzeum v Hlohovci, Západoslovenské múzeum v Trnave vás pozývajú na výstavu Skameneliny sveta.

Výstava prezentuje rozsiahlu paleontologická zbierku, ktorá je súčasťou geologickej zbierky Západoslovenského múzea v Trnave. Obsahuje okolo 3000 kusov zbierkových pred­metov – fosílií.

Fosílie (skameneliny) sú zvyšky živočíchov a rastlín z minulých geologických období, ktoré sa zachovali do súčasnosti. Mnohé z týchto rastlín a živočíchov vyhynuli bez potomkov, no niektoré, najmä z mladších období, sa vyskytujú aj v súčasnosti.

Vplyvom geologických procesov sa menil vzhľad celej Zeme, hlavne rozmiestnenie pevnín a oceánov. Menila sa aj klíma, striedali sa tropické až subtro­pické obdobia s obdobiami podstatne chladnejšími. Vply­vom klimatických zmien sa menila pestrosť fauny a flóry.

Územie dnešného Slovenska bolo niekoľkokrát zalia­te morom. Svedčia o tom mnohé morské skame­ne­liny (ulitníky, žralo­čie zuby, ježovky, koraly), ktoré sa doteraz v živej podobe vyskytujú v Stredozemnom mori. Na pevnine panovalo sub­tro­pické podnebie, žili tu slony a vzhľad krajiny dopĺňali palmy a ško­ri­covníky. Po ústupe morí na konci treťohôr sa postupne podnebie ochladzovalo, rozprestierali sa tu rozsiahle jazerá, na dne ktorých sa usadili ílovité sedimenty so zvyškami rastlín a rýb. V štvrtohorách bolo naše územie pokryté občasným ľadov­com. Z tohto obdobia pochádzajú zvyšky mamutov a srstnatých nosorožcov.

Výstava Skameneliny sveta predstavuje návštevníkom vyše 100 exponátov doplnených rekonštrukciami a foto­gra­fiami.

Výstava je otvorená od 1. júla do 27. septembra v pracovné dni, okrem pondelka, v čase od 8:00 do 16:00 hod. a počas víkendov od 13:00 do 18:00 hod.

Mgr. Branislav Varga,

kurátor výstavy