Otvorené: Ut. - Pia. 8:00 - 15:30 | Sob. - Ned. 13:00 - 18:00

XV. ročník – Festival environmentálneho filmu 2016

9. 3. – 30. 4. 2017

Festival environmentálneho filmu 2016

 

V dňoch 9.3. – 30.4.2017 prebieha v hlavnej budove Vlastivedného múzea v Hlohovci na Františkánskom námestí č. 1 už 15. ročník Festivalu environmentálneho filmu. Múzeum ho pripravilo v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia. Tradícia podujatia vznikla v roku 2003 v spolupráci s Krajským úradom životného prostredia, konkrétne s Mgr. Richardom Stolárikom.

V rámci festivalu možno zhliadnuť filmy, televízne programy a videoprogramy s tematikou ochrany prírody a životného prostredia. Zapožičané sú z videotéky Slovenskej agentúry životného prostredia a pochádzajú z kolekcie Medzinárodného festivalu filmov o životnom prostredí ENVIROFILM, ktorý sa už od roku 1995 koná každoročne v máji  v Banskej Bystrici. Jeho hlavným odborným a organizačným garantom je Ministerstvo životného prostredia SR. ENVIROFILM patrí medzi svetové špičky podujatí propagujúcich ochranu a tvorbu životného prostredia. Dosiaľ sa na ňom prezentovalo už približne 2500 diel z desiatok krajín celého sveta. Ponuku aktuálnej hlohovskej prehliadky tvorí 27 vybraných titulov z minulých ročníkov ENVIROFILM – u. V roku 2015 zaznamenal festival podstatnú zmenu – spojil sa so 42. ročníkom medzinárodného festivalu filmov o trvalo udržateľnom rozvoji EKOTOPFILM, ktorý sa každoročne koná v Bratislave. Vďaka podujatiu EKOTOPFILM TOUR sa stal celoročným projektom, ktorý prináša do 50 miest v rámci celej SR tie najlepšie súťažné filmy. Každé mesto má svoj vlastný program so vstupom pre širokú verejnosť. Je organizovaný v 1 až 2 dňových prehliadkach. V Hlohovci, nezávisle od EKOPTOPFILM TOUR, je prehliadka k dispozícii až po dobu takmer dva mesiace!

Naším cieľom je rozširovať poznanie ľudí v oblasti ochrany životného prostredia a zvyšovať ich aktivitu pri riešení tejto problematiky, ako aj napomáhať výchove k starostlivosti o prírodu a životné prostredie. V tomto zmysle je prehliadka filmov určená predovšetkým pre žiakov a študentov našich škôl. Tomu je prispôsobená aj organizácia premietania. Organizované skupiny žiakov alebo študentov z kapacitných dôvodov vopred telefonicky nahlasujú záujem o prehliadku filmov. Podľa skúsenosti z predošlých rokov sa počas dvoch mesiacov dostane rad na všetkých záujemcov. Ponúkané tituly si môže pozrieť aj široká verejnosť, no len vo voľných termínoch, teda s väčšou pravdepodobnosťou v čase mimo vyučovania – v pracovných dňoch (okrem pondelka) do 1600 hod., v sobotu a v nedeľu v čase 1300 – 1800 hod.. Premietanie nie je podmienené minimálnym počtom divákov. Aby bolo zaručené, že premietacia sála bude pre záujemcu voľná, je vhodné záujem o film vopred telefonicky nahlásiť na tel. č. 0944 480 851.

Mgr. Branislav Varga

Vlastivedné múzeum v Hlohovci

 

KATALÓG FILMOV

 1. BIELE KARPATY – KRÁĽOVSTVO  STRÁŽENÉ  VRŠATCOM – slov.               46 min.

Dokument je zameraný predovšetkým na fenomén kultúrno-prírodnej krajiny, ktorej súčasťou je oddávna človek. Ten ju postupne pretváral k svojmu obrazu až do dnešnej podoby. Vďaka prístupu našich predkov vznikli v tomto pohorí druhovo veľmi pestré spoločenstvá kvetnatých lúk a pasienkov, políčok a pastevných lesov. V posledných storočiach však naša spoločnosť, a s ňou aj krajina, prechádza mnohými zmenami. S absenciou tradičného hospodárenia sa vytráca pestrá krajinná mozaika a množstvo vzácnych organizmov. Preto je hlavným posolstvom tohto dokumentu poukázať na nevyhnutnosť obnovy foriem hospodárenia, ktoré sú blízke prírode, hovoriac o mozaikovitom kosení, extenzívnej pastve a iných.

 

 1. SMRŤ BIZÓNA – anglický, české titulky          48 min.

Boj o život nemá v pralese nikdy koniec. V našich očiach je smrť prehrou. Je to skutočne tak? Film Smrť bizóna nám kladie otázky: Je smrť koniec? Alebo naopak začiatok? Sledujeme rad živočíšnych druhov (hmyz, vtáky, cicavce) a vidíme ako ich život ovplyvnila bizónova smrť. Mŕtve telo je spracované a rozptýlené v prirodzenej krajine, kde smrť jedného poslúži životu mnohým ostatným druhom.

 1. ŽIVOT JE  LÁSKA: PRALES  ĎEŤOM – český                                                       25 min.

Spolok  Prales  deťom  pracuje  na  projekte  Green  Life, v  rámci  ktorého vykupuje  od  roku  2009  pozemky  na  hraniciach s národným  parkom  Gunung  Leuser  medzi riekou  Berkail a  Sembelang na Sumatre v Indonézii, za  účelom ich zachovania a  obnovy  v  prospech  zvierat, budúcich  generácií a  planéty Zem. Z  tohto  dôvodu  tu  vznikla  česko-indonézska  súkromná rezervácia Green Life.

 1. MEDVEĎ OBDIVOVANÝ  AJ  ZATRACOVANÝ – slov.                                      26 min.

Podmanivý prírodopisný dokument o živote a podmienkach na život medveďa hnedého na území Poľany.

 

 1. ODVODŇOVANIE PEVNÍN =  KLIMATICKÁ  ZMENA – slov.                           33 min.

Som  presvedčený, že tak ako dokážeme devastovať krajinu okolo seba  jej dokážeme aj pomôcť. „Upratovať” by sme  mali v  hospodárskych   lesoch,  aj   na   poľnohospodárskej   pôde,  pretože aj  tu  na  úrok  minimalizácie nákladov  hutníme  pôdu. Zhutnená zem nevpustí dažďovú vodu do pôdy. Voda takúto zem eroduje a úrodná pôda je vyplavovaná už desiatky rokov do oceánov. Polia sa stávajú neúrodné a žiadne hnojenie nám pôdu nenahradí…

 1. ŽIVOT V  MESTE – slov.                                                                                          14 min.

Študentský dokumentárny film približuje mesto ako vhodné životné prostredie pre zdarný život množstva živočíšnych druhov. Prostredníctvom krátkych obrazov zo života muflónov, lesného vtáctva či zajacov poľných nazrieme na schopnosť adaptácie jednotlivých druhov.

 

 1. ZA SPEVAVÝMI  TULÁKMI – slov.                                                                        27 min.

Vynikajúci prírodopisný dokument o krásach slovenskej fauny a flóry je zameraný na život našich najväčších spevavcov z rodiny krkavcovitých, sojky škriekavej, orešnice perlovej, havrana poľného, kavky tmavej a krkavca čierneho.

 1. PUTOVANIE SLOVENSKOM – slov.                                                                      12 min.

Putovanie Slovenskom je film o krásach, tradíciách a ľuďoch Slovenska . V dvanástich minútach prejdeme jeho najzaujímavejšie zákutia od Bratislavy až po drevené kostolíky na východe.

 

 1. NÁRODNÝ PARK NÍZKE  TATRY – slov.                                                               17 min.

Dokument nám predstavuje prírodné hodnoty lokalít sústavy NATURA 2000 v národnom parku Nízke Tatry.

 1. ANTHROPOCENE – slov.                      21 min.

Dokument hovoriaci o príčinách povodní spôsobených množstvom lesných zvažníc a devastáciou lesov na Slovensku.

 

 1. ZBERAČI MEDU  Z MODRÝCH  HOR – slov.                                                     33 min.

Jedno z posledných útočísk nedotknutej krajiny – biosférická rezervácia Nilgiri v južnej Indii je domovom divej včely Apis dorsata žijúcej v skalách. Tesne pred monzúnom sa zberači medu z kmeňa Kurumba pripravujú na svoj každodenný výstup po prečnievajúcich bralách, aby mohli pozbierať med z obrovských plátov visiacich na skalných útesoch.

 1. NIVOU ZÁHORIA – slov.                                                                                        27 min.

Prírodopisný dokumentárny film o prírodných zaujímavostiach záhorskej nivy – a jej faune a jedinečnej flóre. Diváka oboznamuje s rastlinami a živočíchmi, endemitmi tohto regiónu.

 

 1. SÚ TO  LEN  ČÍSLA? –  VODA  –  SVET  SA  MENÍ – slov.                                 6 min.

Postupujúcou globálnou klimatickou zmenou sa voda stáva čoraz dôležitejšou strategickou surovinou ovplyvňujúcou sociálno-ekonomický rozvoj a tiež existenciu ekosystémov. Z tohto pohľadu je potrebné chrániť vodné zdroje pred znečistením, zadržiavať vodu v krajine a prijímať opatrenia na šetrenie vodou v priemyselných technológiách a domácej spotrebe.

Najekologickejšia je tá energia, ktorú nie je potrebné vyrobiť. Propagačný spot poukazuje na možnosti šetrenia energiami v každodennom živote.

 

 1. SMRÁDOK, BORDEL A GLOBÁLNE  TEPLÚČKO – český                               24 min.

Na sklonku roku 2009 sa v Dánsku konal Kodanský summit o globálnom otepľovaní. Zúčastnili sa ho najvyšší predstavitelia všetkých významných mocností. Globálne otepľovanie hýbe svetom. Zdá sa, že väčšina odborníkov sa zhoduje v názore, že za rastom teplôt stojí oxid uhličitý, produkovaný priemyselnou výrobou, spaľovacími motormi a napokon aj mnohými domácnosťami. Tento názor zdieľa tiež mnoho politikov a publicistov. Podobne to chápe aj česká spoločnosť. Plných 80 percent verejnosti to cíti ako pálčivý celosvetový problém. Snáď preto, že tento názor je momentálne „in“. Pretože ekologické správanie, ktoré by vyplývalo z každodenného života, nám príliš vlastné nie je. A tak, paradoxne, voláme po globálnej ekologickej zmene, ale naše domácnosti a spôsob života o prílišnej úcte k životnému prostrediu vôbec nehovoria.

 

 1. OBJÍM MA – slov.                                                                                                    14 min.

Žraloky patria medzi najvýznamnejších predátorov našich oceánov. Je toho ešte stále veľa, čomu nerozumieme a čo nevieme o týchto fascinujúcich živočíchoch. Krátky dokument ukazuje tie najzáhadnejšie javy v živočíšnej ríši; rozpráva o úžasných tvoroch, ktoré sa vyznačujú tak odlišným správaním, že ho väčšina ľudí neočakáva.

 

 1. MRAVCE – TAJNÁ SILA  PRÍRODY – slov.                                                         54 min.

Mravce vedú vojny a užívajú lieky, sú pestovateľmi aj chovateľmi. Žijú vo svete kódovanej komunikácie a bleskových reťazových pokynov, tajných jedovatých zmesí a obdivuhodnej sily. Tento film nás pomocou špeciálnej makro-filmovej technológie zoznamuje s fascinujúcim svetom mravcov tak ako doteraz žiadny iný.

 

 1. VOJNA MRAVCOV – slov.                                                                                      27 min.

Dokument, v ktorom mravce v nadživotnej veľkosti zapĺňajú plátno a hrajú, ako hlavní hrdinovia dokumentárnej tvorby. Film nám umožňuje nahliadnuť do ich nepreniknuteľného a fascinujúceho sveta. Tiež vysvetľuje dôvody, prečo mravce vedú vojny. Navyše znázorňuje rôzne aspekty každodenného života mravcov, v ktorých sú neuveriteľné podobnosti s ľudskou spoločnosťou. Moderná bájka, v ktorej spoločenská komunita mravcov nadstavuje zrkadlo ľudstvu. Film sa natáčal v Holandsku v troch rôznych lokalitách počas piatich rokov v každom ročnom období. Vo filme bolo využité trojdimenzionálne modelovanie a animácia.

 1. VČELY – MUTANTI – slov.          52 min.

Včely nás možno o trochu viac než ostatné druhy hmyzu fascinujú svojou neuveriteľnou organizovanosťou a množstvom schopností. Ľudia majú včely v hlbokej úcte. Tvorkyne medu a vosku sú stelesnením užitočnosti hmyzu ,,par excellence“. Včely majú však aj svoju temnú stránku. V určitých situáciách sa môžu stať agresívnym a nebezpečným rojom.

 1. NETOPIERE – TAJOMNÍ OBYVATELIA  JASKÝŇ – slov                                 26 min.

Náučný film prezentuje problematiku života netopierov z viacerých hľadísk. Odhaľuje závoj tajomstva nad týmito tvormi, ukazuje ich nočný a denný život, príbytky, lovenie, parazitov, hibernáciu. Zaoberá sa ich výskumom a ochranou a ukazuje ich funkciu v prírode.

 

 1. PUSTA – KRAJINA SOLI  A PIESKU – slov.                                                        50 min.

Ani nie hodinu jazdy od maďarského hlavného mesta Budapešti prekvapia cestovateľa posledné a jediné pohybujúce sa piesočné duny v strednej Európe. Tieto duny sú vysoké okolo 600 m. a sú v neustálom pohybe, vytvárajúc krajinu, akú by ste čakali len v Afrike. Jarné búrky dvíhajú obrovské mračná jemného piesku, ktorý zatieňuje slnko a objavuje sa v Kečkemétskej nížine. Táto maďarská pusta je domovom jedinečnej komunity voľne žijúcich vlkov, stepných tchorov, dropov. Prvý raz vôbec udelila Správa NP Kinnnskunsang neobmedzené povolenie na filmovanie, umožňujúce kameramanom vstúpiť do prísne chránených centrálnych oblastí národného parku.

 1. NESEPARUJTE SA!  SEPARUJTE  S NAMI – slov.                                            16 min.

Propagačný spot kampane Neseparujte sa! Separujte s nami, na ktorej spolupracujú Občianske združenie TATRY http://www.youtube.com/oztatry), mesto Liptovský Mikuláš (http://www.mikulas.sk) a Verejnoprospešné služby (VPS) – Liptovský Mikuláš http://www.vpslm.sk). Cieľom kampane je zvyšovať mieru triedenia odpadov v zberovej oblasti VPS a predchádzať vzniku nelegálnych skládok odpadov.

 

 1. TA NAŠE  POVAHA  ČESKÁ – NEPOŘÁDEK  PO  ČESKU – český                 26 min.

Dokument nám približuje problémy s domovým komunálnym odpadom v českých dedinách . Prečo nemôžeme dohnať vo vzhľade a čistote bavorské a rakúske dediny?

 1. POSLEDNÝ DRONT – český                                                                                    9 min.

Kreslený film inšpirovaný skutočným príbehom námorníka Volkera Evertsta o roztomilých drontoch žijúcich na ostrove Maurícius, pažravých mníchoch a pôvodných obyvateľoch pripravených o kultúru, územie a napokon aj o život európskymi dobyvateľmi. Dront bol naposledy videný vo voľnej prírode v roku 1662.

 

 1. O ŤAŽKOM ŽIVOTE LASTOVIČKY – slov.                                                           5 min.

Život lastovičky nie je veru ľahký. Čo všetko môže postihnúť lastovičku na migračnej ceste domov.

 

 1. MADLA A ŤAP – SERIÁL VEČERNÍČKOV – český                                            21 min.
 2. diel – AKO BOLI NA VÝLETE
 3. diel – AKO BOLI PRI JAZERE
 4. diel – AKO NAVŠTÍVILI PUSTOVNÍKA

 

 1. ŽIARLIVÝ ROHÁČ – slov.                                                                                        8 min.

Film určený najmenším deťom, v ktorom sa zoznámite s naším najväčším chrobákom roháčom, je z úspešného cyklu večerníčkov Malé lesné tajomstvá.

 1. PRUHOVANÍ KAMARÁTI – český            7 min.

Príbeh zo seriálu večerníčkov o dvoch malých divých prasiatkach, prostredníctvom ktorých sa deti zoznamujú s domácou prírodou.