Archeológia

Archeológia je výsledkom archeologických výskumov v Hlohovci a na okolí. V úvode expozície sa nachádzajú kostrové pozostatky pravekých zvierat, a to z mamutov, pratura, koňa jaskynného medveďa. Samotná expozícia je členená podľa jednotlivých archeologických období na tri časti. Doba kamenná v prvej miestnosti, doba bronzová v strednej miestnosti a doba železná, doba rímska a slovanské osídlenie až po príchod Starých Maďarov v poslednej tretej miestnosti.

Jedinečné sú praveké zlomky venuší z mladšej doby kamennej v prvej miestnosti, v strednej miestnosti sú uložené rozmanité bronzové špreky a zbrane, ako aj v podlahe umiestnená imitácia pravekého hrobu mladej ženy zo staršej doby bronzovej. V poslednej miestnosti návštevník nájde keltský depot železných nástrojov z 1. stor. pred Kristom, bronzovú sošku Jupitera Dolichena z doby rímskej alebo bronzové germánske zubadlo. V troch posledných vitrínach sú uložené poklady a nálezy mincí z okolia Hlohovca.