Otvorené: Ut. - Pia. 8:00 - 15:30 | Sob. - Ned. 13:00 - 18:00

Fašizmus včera a dnes

25.8. - 1.10.2017

Fašizmus včera a dnes –  varovanie minulosti pre dnešok a budúcnosť

     Vlastivedné múzeum v Hlohovci sprístupňuje  verejnosti od 25. augusta do 1. októbra 2017  v priestoroch  františkánskeho kláštora  fotodokumentačnú výstavu nazvanú Fašizmus včera a dnes – varovanie minulosti pre dnešok a budúcnosť.

Výstava je prezentovaná na štrnástich  paneloch a je  rozčlenená do siedmich  tematicky  a chronologicky radených blokov. Približuje podmienky vzniku a hlavné črty  fašistického hnutia predovšetkým v Taliansku v dvadsiatych a v Nemecku v tridsiatych rokoch 20. storočia.  Zároveň zobrazuje aj ďalších hlavných nositeľov tejto ideológie  v krajinách Európy vrátane Slovenska. Je všeobecne známe, že fašistické režimy využívali na presadzovanie svojich politických cieľov hlavne hrubú silu,  no dôležité miesto  tu zohrávala aj dobre prepracovaná ideologická propaganda, ktorá zabezpečovala pre fašistov značnú podporu obyvateľstva. Nástup fašizmu vo viacerých  európskych krajinách v 20. a 30. rokoch minulého storočia priviedol ľudstvo ku katastrofe nevídaných rozmerov. Rozbehla sa II. svetová vojna (1939 – 1945), najkrvavejší konflikt v dejinách sprevádzaný terorom a vraždením civilného obyvateľstva.  Výstava zachytáva utrpenie ľudí ako aj smutnú bilanciu ľudských obetí. Teror, násilie, strach, bezohľadnosť ako aj úplná absencia akýchkoľvek citov a v konečnom dôsledku smrť boli a sú hlavné znaky a prejavy  fašizmu. Hlavnými obeťami tohto teroru boli židia, cigáni, Slovania, komunisti a ďalší antifašisticky a demokraticky zmýšľajúci a konajúci ľudia. Výstava dokumentuje  aj udalosti viažuce sa k Slovenskému národnému povstaniu  ako aj teror a represálie páchané na slovenskom obyvateľstve po jeho zatlačení do hôr. Prejavy neofašizmu v súčasnosti sú zachytené na viacerých fotografiách spoločne s fotografiami z protifašistických demonštrácií v Európe.

Cieľom fotodokumentačnej výstavy je zdôraznenie a pripomenutie  zvrhlosti a zvrátenosti fašistickej ideológie  ako aj  varovanie pre súčasné a budúce generácie pred ňou.

 

PhDr. Ing. Jozef Hrdlička

historik Vlastivedného múzea v Hlohovci

fasizmus vcera a dnes