Otvorené: Ut. - Pia. 8:00 - 15:30 | Sob. - Ned. 13:00 - 18:00

Slovensko v rokoch druhej svetovej vojny a SNP

28. 8. - 29. 9. 2019

Trnavský samosprávny kraj a Vlastivedné múzeum v Hlohovci Vás pozývajú na prehliadku výstavy s názvom ´Slovensko v rokoch druhej svetovej vojny a Slovenské národné povstanie´, ktorá približuje obdobie Slovenskej republiky v rokoch 1939 až 1945 a priebeh SNP – druhého najväčšieho protifašistického povstania v Európe – ktorého 75. výročie si tento rok pripomíname.

Návštevníci si môžu prezrieť výstavu počas otváracích hodín od 28. augusta do 29. septembra 2019 na dolnej chodbe hlavnej budovy múzea v priestoroch františkánskeho kláštora.

SLOVENSKO V ROKOCH DRUHEJ SVETOVEJ VOJNY A  SLOVENSKÉ NÁRODNÉ POVSTANIE

Vlastivedné múzeum v Hlohovci pripravilo a sprístupnilo verejnosti fotodokumentačnú výstavu  SLOVENSKO V ROKOCH DRUHEJ SVETOVEJ VOJNY A SLOVENSKÉ NÁRODNÉ POVSTANIE. Výstava je sprístupnená vo Vlastivednom múzeu v Hlohovci –  v kláštore  od 28. augusta do 29. septembra 2019.

V marci  roku 2019 ubehlo 80. rokov od rozpadu Československej republiky a vzniku Slovenského štátu. Aktuálne v tomto období  si pripomíname 75. výročie Slovenského národného povstania.  Cieľom uvedenej výstavy je priblížiť verejnosti toto vojnové obdobie našich národných dejín.

Napriek totalitnému charakteru vojnovej Slovenskej republiky v rokoch 1939 – 1945,  s režimom podporujúcim nacistickú a fašistickú ideológiu a prenasledujúcim ľudí z iným názorom ako bol ten oficiálny ako aj prenasledovaním ľudí z rasových dôvodov  ide o nezmazateľnú  súčasť dejinnej genézy Slovenského národa. Poznanie tejto dejinnej etapy a pochopenie všetkých súvislosti, ktoré viedli k vytvoreniu samostatného Slovenského štátu a formovaniu jeho nedemokratického  politického systému pod vplyvom hitlerovského Nemecka a vojnových udalostí  môže prispieť nielen k poznaniu minulosti, ale aj k postupnému vyrovnávaniu sa s jej tienistými stránkami. Toto poznanie môže rovnako tak preventívne prispieť k budovaniu demokratických, kultúrnych a humanistických hodnôt u príslušníkov mladšej generácie. Výstavou sa okrem faktografických údajov snažíme dokumentovať aj realitu, že v rokoch druhej svetovej vojny život na Slovensku nezastal, že mal svoje pokračovanie, ba dokonca,  že došlo k významnému rozvoju viacerých oblastí spoločenského života. Významný progres bol zaznamenaný napríklad v oblasti  národnej kultúry, umenia, školstva, viacerých hospodárskych odvetví i sociálneho zabezpečenia.

     Druhá časť výstavy je venovaná  Slovenskému národnému povstaniu, ktoré možno smelo považovať za najvýznamnejšiu udalosť našich moderných  dejín. Bolo vystúpením slovenského národa proti nemeckému fašizmu, proti nedemokratickému zriadeniu Slovenskej republiky a za obnovenie Československej republiky založenej na princípoch rovnoprávnosti Čechov a Slovákov ako aj na princípoch demokracie, humanizmu a  sociálnej spravodlivosti. Vďaka SNP, napriek tomu, že bolo potlačené, bol náš národ po skončení II. sv. vojny zaradený na stranu víťazov a nie porazených.

Výstava je chronologicky   rozmiestnená do  14 vitrín, ktoré okrem faktografických údajov a  množstva fotografií obsahujú aj viaceré predmety viažuce sa k uvedenému dejinnému obdobiu. Posledné dva panely sú venované fotografiám Hlohovca a jeho okolia z čias druhej svetovej vojny. Výstava je obohatená aj o umelecké diela od rodáka z Hlohovca,   akademického sochára Ľudovíta Gogu.