Otvorené: Ut. - Pia. 8:00 - 15:30 | Sob. - Ned. 13:00 - 18:00

Rastliny pod vyhliadkou Šianec

27.03. - 12. 05. 2019

Vlastivedné múzeum v Hlohovci a Trnavský samosprávny kraj vás pozývajú na prehliadku botanickej výstavy z výsledkov zberu na lokalite Šianec.

Medzi zaujímavé lokality nášho regiónu patrí tiež vyhliadka Šianec, konkrétne jej blízke okolie. Je súčasťou Nitrianskej sprašovej pahorkatiny, ktorej západný okraj podmýva rieka Váh. Súčasný názov Šianec (pôvodne Török sánc – Turecký šanec) pochádza z maďarského jazyka a predstavuje provizórne zemné opevnenie pozostávajúce z valov a priekop.

Flóra lokality patrí k fytogeografickému obvodu xerotermnej panónskej flóry.

V okolí vyhliadky Šianec bolo pozorovaných 253 rastlinných druhov, z toho 13 ohrozených, ku ktorým patria dva chránené druhy národného významu – hmyzovník Holubyho a vstavač vojenský.

Z celkového počtu pozorovaných druhov prezentuje aktuálna výstava 51 rastlín. Na návštevníkov čaká okrem uvedených taxónov vysoké percento liečivých rastlín, ale aj invázne druhy, ktoré pre našu prírodu predstavujú potenciálne nebezpečenstvo.

Travinno-bylinná vegetácia lokality je ohrozená náletom drevín, ktoré sa na ploche veľmi rýchlo šíria. Jednoznačne bezkonkurenčná je slivka trnková, ktorá vytvára nepriechodné porasty. Ďalšou nebezpečnou drevinou je agát biely a pajaseň žliazkatý, obidva druhy patria k inváznym rastlinám.

Mgr. Miroslava Malovcová, PhD. – kurátorka výstavy

Vlastivedné múzeum v Hlohovci