Otvorené: Ut. - Pia. 8:00 - 15:30 | Sob. - Ned. 13:00 - 18:00

Krásy Slovenska v zbierke Thomasa Klimeka Warda

25. 05. - 24. 06. 2018 dolná chodba

Trnavský samosprávny kraj a Vlastivedné múzeum v Hlohovci vás srdečne pozývajú na prehliadku výstavy výtvarnej a národopisnej zbierky Thomasa Klimeka Warda, bývalého honorárneho konzula Slovenskej republiky v Chicagu (USA). Výstava potrvá do 24. júna 2018.

Slovenský honorárny konzul v americkom Chicagu Thomas Klimek Ward sa narodil v rodine Thomasa a Heleny Wardových ako druhý z troch synov dňa 29. júna 1944 v Joliete v americkom štáte Illinois (USA). Obaja jeho rodičia sa narodili v Spojených štátoch amerických. Prastarí rodičia z otcovej strany imigrovali do USA z Írska a starí rodičia z matkinej strany zo Slovenska. Stará mama z matkinej strany Magdaléna Jahelková Klimeková sa narodila v Hlohovci a starý otec pochádzal z Habovky. Stretli sa a vzali v Joliete.

Bakalársky titul v oblasti humanitných vied, so zameraním na históriu západnej, strednej a východnej Európy a cudzie jazyky, získal na University of Illinois v Chicagu.

Okrem angličtiny a slovenčiny ovláda taliančinu, francúzštinu a ruštinu.

V rokoch 1962 až 1966 pôsobil v americkom námorníctve.  Ako mladý muž slúžiaci na lietadlovej lodi USS Forrestal (CVA-59) v Stredozemí sa v roku 1965 Ward rozhodol vziať si dovolenku, aby navštívil príbuzných vo vtedajšom Československu, s ktorými sa predtým nikdy nestretol. Jeho návšteva, počas ktorej mohol komunikovať iba vo francúzštine prostredníctvom tety, sa rýchlo zmenila na lásku k tejto krajine. Po návrate do Spojených štátov sa Ward začal podrobnejšie zaujímať o Slovensko a jeho kultúru. Druhý výlet do Československa uskutočnil v lete v roku 1968, aby spoznal ďalších rodinných príslušníkov, nevediac, že odchádza v deň sovietskej invázie.

V rokoch 1976 až 1993 bol spoluvlastníkom firmy Gallo&Ward Imports, majúc sídlo v Naperville, Illinois. Následne sa firma premenovala na Klimek&Ward Imports, jej prezidentom a vlastníkom bol do roku 2010.

V roku 1994 bol Thomas Klimek Ward menovaný slovenskou vládou za Honorárneho konzula Slovenskej republiky v Chicagu a pre štát Illinois. Bol jedným z prvých troch slovenských honorárnych konzulov menovaných americkou vládou a vôbec prvým slovenským honorárnym konzulom slúžiacim v Chicagu a Illinois. Z kancelárie honorárneho konzula odišiel do dôchodku po pätnástich rokoch služby v roku 2010.

Je autorom knihy o histórii Slovenska People of the Word: A Synopsis of Slovak History, vydanej Maticou slovenskou v roku 2000.  Kniha bola slávnostne uvedená do života v júni 2001 v refektári múzea v Hlohovci.

V súčasnosti sa venuje práci na dvojzväzkovej knihe obrázkových ilustrácií o obradoch a tradíciách slovenských Vianoc a Veľkej noci. Okrem toho pracuje aj na historickej novele z obdobia Veľkomoravskej ríše a Byzancie.

 

    Členstvá v spolkoch

 

– zakladateľ a predseda Slovensko-amerického kultúrneho spolku so sídlom v Naperville (Illinois), ktorý sponzoroval množstvo slovenských kultúrnych podujatí a festivalov najmä v rokoch 1990 až 2003.

– doživotný člen – Slovenský katolícky Sokol, Prvá katolícka slovenská jednota, Prvá katolícka slovenská ženská jednota, Pensylvánska prvá katolícka slovenská ženská jednota, Svetový kongres Slovákov.

– člen oficiálnej delegácie z Naperville do Nitry v rokoch 1993 a 1998 a člen poradnej rady štátneho pokladníka pre štát Illinois v rokoch 2002-2006

 

         Čestné uznania

 

– pasovaný na rytiera kráľovského rádu Konštantína Veľkého a sv. Heleny, júl 1996

– držiteľ Ceny primátora mesta Nitra za zásluhy o rozvoj mesta Nitra, 1996.

– udelené čestné občianstvo obce Habovka, október 1996.

– udelené čestné občianstvo mesta Hlohovec, 17. september 1998.

-pasovaný na rytiera Suverénneho vojenského rádu chrámu v Jeruzaleme, 1998.

– udelené čestné občianstvo mesta Nitra, 17. november 2000.

– udelený erb Heraldickým registrom Slovenskej republiky, November 17, 2000

– udelená Zlatá plaketa ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky Miroslavom Lajčákom, za zásluhy o rozvoj slovenko-amerických vzťahov a za aktivity, ktoré vykonával ako Honorárny konzul Slovenskej republiky.