Otvorené: Ut. - Pia. 8:00 - 15:30 | Sob. - Ned. 13:00 - 18:00

Festival environmentálneho filmu 2023 (30. 3. – 4. 6. 2023)

V dňoch 30. 3. – 4. 6. 2023 prebieha vo Výstavnej sieni Vlastivedného múzea v Hlohovci na Rázusovej ulici č. 6 (Robotnícky dom) už 19. ročník Festivalu environmentálneho filmu. Múzeum ho pripravilo v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia.

V rámci festivalu si možno pozrieť filmy, televízne programy a videoprogramy s tematikou ochrany prírody a životného prostredia. Zapožičané sú z videotéky Slovenskej agentúry životného prostredia a pochádzajú z kolekcie Medzinárodného festivalu filmov o životnom prostredí ENVIROFILM, ktorý sa už od roku 1995 koná každoročne v máji  v Banskej Bystrici. Patrí medzi svetové špičky podujatí propagujúcich ochranu a tvorbu životného prostredia. Dosiaľ sa na ňom prezentovali už tisíce titulov z desiatok krajín celého sveta. Ponuka aktuálnej hlohovskej prehliadky sa čiastočne tematicky viaže k sprievodnej výstave vzácnej a ohrozenej flóry a fauny nášho regiónu. Okrem toho ponúka aj výchovno-vzdelávacie filmy s ekologickou tematikou, témy globálnych ekologických problémov (ohrozenie biodiverzity, svetelné znečistenie) a prezentuje chránené územia Slovenska. Do prehliadky sme zaradili i filmy pre najmenších divákov.

 Naším cieľom je rozširovať poznanie ľudí v oblasti ochrany životného prostredia a zvyšovať ich aktivitu pri riešení tejto problematiky, ako aj napomáhať výchove k starostlivosti o prírodu a životné prostredie. V tomto zmysle je prehliadka filmov určená predovšetkým pre žiakov a študentov našich škôl. Tomu je prispôsobená aj organizácia premietania. Organizované skupiny žiakov alebo študentov z kapacitných dôvodov vopred telefonicky nahlasujú záujem o prehliadku filmov. Ponúkané tituly si môže pozrieť aj široká verejnosť, no len vo voľných termínoch, teda s väčšou pravdepodobnosťou v čase mimo vyučovania – v pracovných dňoch (okrem pondelka) do 1600hod. a v sobotu v čase 1300 – 1700 hod.. Premietanie nie je podmienené minimálnym počtom divákov. Aby bolo zaručené, že premietacia sála bude pre záujemcu voľná, je vhodné záujem o film vopred telefonicky nahlásiť na tel. č. 033 730 16 39.

NPR  ZOBORSKÁ  LESOSTEP –slov.            26 minút                

Národná prírodná rezervácia Zoborská lesostep je jedna z najstarších a zároveň najhodnotnejších prírodných lokalít Zobora. Patrí k najkrajším častiam Nitry. Rezervácia je ukážkou zachovanej lesostepnej dubiny a skalnej stepi na vápencoch s výskytom vzácnych a chránených teplomilných rastlín a živočíchov.

CHRÁNENÉ  VTÁČIE  ÚZEMIA – slov.                            26 minút

Dokument o prírodných krásach Slovenska venovaný problematike európskych chránených území (Natura 2000). Ukážky z lokalít navrhovaných chránených vtáčích území Slovenska a zaujímavosti zo sveta ich ohrozenej flóry a fauny.

MOKRADE – RAMSARSKÉ  LOKALITY NA SLOVENSKU – slov.       45 min.

Film predstavuje 14 lokalít na území Slovenska, ktoré boli zaradené do zoznamu medzinárodne významných mokradí v rámci Ramsarského dohovoru.

OHROZENÉ  KRÍDLA – HĽADANIE  KRAJINY – slov.                    26 min

Moderný človek často zabúda, aké to je kráčať krajinou plnou farieb, zvukov, vôní. Jeho život často určuje iba hodnota toho, čo potrebuje. Zabúda na svoje korene, na dušu. Traja sprievodcovia – ochranár Jozef Chavko, biológ Mirko Bohuš a filmár Leoš Prešinský rozprávajú o troch vtáčích druhoch, ktoré miznú z našej krajiny, o dropovi fúzatom, krakli belasej a orlovi kráľovskom. Kladú si otázky, či je táto strata nenávratná, či krajina, ktorú si človek „premyslene“ vyrába k obrazu svojmu, nie je tak trochu sivá a chudobná.

OHROZENÉ  KRÍDLA – MIZNÚCA  KRAJINA – slov.                      27 min

Film voľne nadväzuje na prvú časť rovnomenného dokumentárneho filmu s podtitulom Hľadanie krajiny. Ich spoločným menovateľom je pátranie po príčinách miznutia živočíšnych druhov z územia Slovenska. V prvej časti si tvorcovia za objekt svojho pozorovania zobrali dropa fúzatého, orla kráľovského a krakľu belasú, v druhej časti si všímajú ďalších troch nenápadných obyvateľov lúk a polí – hvizdáka veľkého, chriašteľa poľného a plamienku driemavú. Spolu s tromi sprievodcami, pre ktorých sa sledovanie týchto troch vytrácajúcich sa druhov vtákov stalo životným poslaním a tak trocha i osudom, sa budeme túlať po vlhkých lúkach južného Slovenska aj po zakvitnutých lúkach hornej Oravy…

LOVCI  LESNÝCH  TÍŠIN – slov.                                                            25 min.

Slovensko s členitým prírodným charakterom je krajinou rozmanitých biotopov. Odráža sa to aj v pestrej druhovej skladbe živočíchov. Svojráznu, od ostatných vtákov odlišnú skupinu tvoria sovy. A to najmä zvláštnym spôsobom života, vzhľadom aj hlasovým prejavom. Sovy žijú prevažne v noci, preto je ich život zahalený tajomstvom, opradený mnohými poverami. Na to, aby zaregistrovali v tme nejaký objekt, im stačí zlomok jediného luxu. Ešte lepšie je vybavený ich sluch a ak k tomu prirátame takmer nehlučný let, pochopíme ich schopnosť žiť a loviť v nočných hodinách. Sovy sú symbolom múdrosti, túžby po vzdelaní. Ich mozog patrí k najdokonalejším medzi vtákmi. Majú mimoriadne vyvinutý zrak a sluch. V Európe hniezdi 13 druhov sov, z toho 10 druhov žije na území Slovenska. Najmenšia sova, kuvičok vrabčí, má hmotnosť iba 6 dekagramov, najväčší výr skalný až 3 kilogramy.

KRÁLI  NA  VÝSLNÍ – slov.                                                                    26 min.

Slovensko s jeho výnimočne zachovanými prírodnými hodnotami je ešte stále ostrovom života s biologickou rozmanitosťou, akú by ste zbytočne hľadali na západ od našich hraníc. Rozprávať by o tom mohli viacerí, ale najviac asi členovia Ochrany dravcov na Slovensku. Každoročne na jar upierajú svoje pohľady s nádejou na oblohu. A čoskoro aj nájdu to, čo hľadajú. Siluetu orla kráľovského (Aquila heliaca). Márne by ste ho hľadali nad horskými lesmi. Jeho domovom je otvorený priestor panónskej nížiny. Ten, kto v otvorenej krajine bez lesov pozoroval let orla kráľovského, nechtiac podľahne majestátnosti tohto vtáka. Jeho krása je zakliata nielen v jeho pohybe, ale aj v poznaní, ako hlboko mu človek zasiahol do osudu. Osud tohto vtáčieho druhu nikdy nebol kráľovský. V rámci projektu Ochrana orla kráľovského v slovenskej časti Karpát bol vytvorený film zachytávajúci problematiku ochrany tohto globálne ohrozeného druhu.

SOKOL  RÁROH,  KLENOT  NAŠICH  NÍŽIN – slov.                         25 min.

Sokoly rárohy patria medzi kriticky ohrozené druhy. Po roku 1990 bolo na Slovensku evidovaných posledných 5 párov týchto vzácnych sokolov. Film zachytáva zanietených ochranárov nielen pri strážení posledných hniezd, ale aj ich úsilie pri vytváraní nových hniezdnych príležitostí a revitalizácii pôvodných biotopov. Vďaka nim sa populácia zachovala a v súčasnosti je u nás evidovaných 40 párov.

NÁVRAT  DÁŽĎOVNÍKOV – slov.                                                         30 min.

Odborníci už niekoľko rokov upozorňujú na problematiku zatepľovania v súvislosti s likvidáciou hniezdisk vtákov a úkrytov pre netopiere. Najviac takto ohrozeným druhom je dážďovník. V budovách hniezdi takmer celá populácia. Na viacerých sídliskách už zanikli ich kolónie. Pri pokračujúcom bezohľadnom trende hrozí rapídny pokles, až ich vymiznutie. Cieľom filmu je ponúknuť alternatívne riešenia, ktoré nie sú finančne a technicky náročné.  Spolupráca medzi ochranármi a stavebníkmi už priniesla pozitívne výsledky.

RYBÁRIK – SPÚTANÝ  S  RIEKOU – slov.                                          28 min.

Rybárik riečny vďaka svojmu atraktívnemu vzhľadu je známy širokej verejnosti. No niektoré jeho životné prejavy sú aj pre biológov stále plné záhad. Nahliadnuť do prostredia, kde rybárik žije, loví, prežíva milostné hry, vychováva potomstvo, bolo zámerom tohto filmu.

KRÍDLA  NAD  MESTOM – slov.                                                           38 min.

Víťazný film projektu organizovanom SAŽP ProEnviro 2005 a študentov Súkromnej umeleckej filmovej školy v Košiciach a nám približuje život vtáčích druhov počas jedného roku v meste. Podarilo sa im vytvoriť interaktívne DVD, pridať niečo z výtvarnej oblasti – navrhnúť aj filmový plagát a obal. Študenti ako správni filmári museli ísť do terénu poriadne vybavení, a to nielen technicky, ale aj teoreticky. Museli zistiť, akých vtačích susedov vlastne v meste majú, kde žijú, ako sa správajú, kde hniezdia, ktorí z nich ostávajú na zimu v meste, čo jedia a vôbec…Študenti nám vo svojich snímkach postupne predstavujú a osobne komentujú vodne vtáky, sýkorky, drozdy, ďatle, krutihlavy, lastovičky, vrabce, žltochvosty, sokoly myšiare, holuby a havrany. Napríklad jeden príbeh o sokoloch: Minuloročná krutá zima skončila a na balkóne panelákového bytu jednej zo študentiek zahniezdil pár sokola myšiara. Z bezprostrednej blízkosti tak kamera mohla pozorovať a zaznamenávať hniezdenie, liahnutie a prvé dni života mláďat až po ten veľký deň, keď mladí dravci opustili hniezdo a vo veľkolepom lete rozprestreli svoje krídla nad mestom.

ŽIVOT  V  MESTE – slov.                                          14 minút

Študentský dokumentárny film približuje mesto ako vhodné životné prostredie pre zdarný život množstva živočíšnych druhov. Prostredníctvom krátkych obrazov zo života muflónov, lesného vtáctva či zajacov poľných nazrieme na schopnosť adaptácie jednotlivých druhov.

ORCHIDEY  SLOVENSKA – slov.                                  20 minút

Film zachytáva rod vstavačovitých rastlín na Slovensku. Žiadny druh, o ktorom sa vo filme hovorí, nie je z dôvodov ochrany prírody presne lokalizovaný.

XEROTERMNÉ  EKOSYSTÉMY – slov.                              13 minút

Dokument z cyklu Poznáte našu prírodu? Ekosystémy Slovenska nám približuje xerotermné ekosystémy.

KROVINATÉ  FORMÁCIE  A  MEDZE – slov.                     13 minút

Dokument z cyklu Poznáte našu prírodu? Ekosystémy Slovenska nám približuje ekosystém krovín a medzí.

LÚKY,  PASTVINY A POLIA  – EKOLOGICKÝ  PRÍRODOPIS – slov.  60 min. Ekologický dokument z českého cyklu „Videoatlas naší přírody“ o bezlesných ekosystémoch.

1.časť: Lúky, pastviny a polia.

2.časť. Rastliny lúčnych a poľných ekosystémov

3.časť: Bezstavovce lúčnych a poľných ekosystémov

4.časť. Stavovce lúčnych a poľných ekosystémov

5.časť. Vzťahy v trávnatých ekosystémoch

BETLÉM – NÁDEJ  LUŽNEJ  KRAJINY – český                                56 min.

Zriaďovanie vodných plôch pod Pavlovskými vrchmi vyvolávalo od začiatku silné emócie. Množstvo kontroverzných otázok zostáva dodnes predmetom búrlivých rozhovorov. Dokument do týchto diskusií priamo nevstupuje, volí inú cestu. Na príklade študijnej plochy Moravského zemského múzea v lokalite Betlém ukazuje, akú cenu môže mať pre človeka kúsok prírody ponechaný svojmu vlastnému vývoju a s akými nepatrnými nákladmi je možné riešiť celý rad závažných problémov krajiny.

HĽADÁ  SA  TMA – slov.                                                                          14 min.

Reportáž o svetelnom znečistení zachytáva pohľad rôznych odborníkov na danú problematiku a hľadá dôvody, prečo má svetelné znečistenie negatívne účinky na zdravie človeka. Film zároveň otvára priestor na nádej, že medzi nami stále existujú hľadači tmy, ktorí sa rozhodli chrániť ju nielen pre seba ale aj pre ďalšie generácie.

VÍZIA  ZOO  NA  ZACHOVANIE  DIVOKEJ  PRÍRODY – slov.      26 min.

Len málo zvierat musí v moderných zoo prežiť celý svoj život za mrežami klietky, v najlepšom prípade sa môžu pohybovať v priestranných umelých habitatoch, ktoré imitujú ich prirodzené prostredie. Celosvetová stratégia ochrany zoologických záhrad určila hlavnú prioritu dnešných zoo, ktorou je ochrana prírody a druhov, ako aj verejná osveta. Ako sa im to darí? Navštívime lipskú zoo i prírodný a zvierací park Goldau v Lucerne, ktorý sa špecializuje na európske druhy

  • GAIA – VEĽKÁ  MATKA – slov.                                               49 min.

Výnimočný dokumentárny film o pôvode, evolúcii a budúcnosti našej Zeme. Sústredí sa na hlavné geologické koncepcie a úlohu života a ľudí. Fakty a myšlienky dopĺňajú pôsobivé ilustrácie a animácie, ako aj skutočné miesta v Katalánsku, Anglicku, Škótsku a Baskitsku. Tiež pojednáva o hrozbách, ktorým musí čeliť udržateľnosť našej planéty.

  • HROMADNÉ  VYMIERANIE:  ŽIVOT  NA  HRANICI – slov.       46 min.

Je záhadou globálnych rozmerov: päťkrát v histórii Zeme bol život na prahu totálneho vyhynutia, obrovská väčšina rastlín a živočíchov vyhladená v geologickom momente. Čo zapríčinilo tieto dramatické udalosti? A čo nám to môže povedať o osude nášho sveta? Vedci po celom svete skúmajú hromadné vyhynutia našej hlbokej minulosti, aby zistili aký to môže mať vplyv na náš dnešok.

  • TAJOMSTVO  JARNÝCH  TÔNÍ – český                    29 min.

V plytkých, iba na niekoľko mesiacov zatopených tôňach by život hľadal len málokto. Pod hladinou ale môžeme sledovať mnoho organizmov, ktoré sa na krátke obdobie zavodneným a po väčšinu roka vyschnutým tôňam úplne prispôsobili. Žiabronôžka snežná, štítovec jarný a mnoho ďalších vzácnych, silne ohrozených druhov nám predstaví tento dokument. Film je plný napínavých a dramatických súbojov živočíchov obývajúcich tieto močaristé tône.

  • MLÁĎATÁ – slov.                                         7 x 13 min.

Seriál pre deti zo života mláďat vo voľnej prírode Slovenska.