Výberové konanie – Riaditeľ Vlastivedného múzea v Hlohovci: VK – 2024/00/17

TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
Starohájska 10, 917 01 Trnava
v zmysle zákona č. 552/2003 Z. z. Zákon o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

VYHLASUJE VÝBEROVÉ KONANIE
na obsadenie miesta riaditeľa kultúrneho zariadenia:
Riaditeľ Vlastivedného múzea v Hlohovci
Číslo výberového konania: VK – 2024/00/17

Riaditeľ Vlastivedného múzea v Hlohovci: VK – 2024/00/17 – TTSK (trnava-vuc.sk)