Otvorené: Ut. - Pia. 8:00 - 15:30 | Sob. - Ned. 13:00 - 18:00

Vážení návštevníci, znovuotvárame múzeum pre verejnosť.

Tešíme sa, že vás opäť môžeme po dlhšom čase privítať v priestoroch nášho múzea. Návštevu múzea bude možné absolvovať za určitých bezpečnostných a hygienických pravidiel. Prosíme návštevníkov, aby do múzea vstupovali s rúškom, prípadne s inou ochranou úst a nosa a v priestoroch múzea dodržiavali vzdialenosť od druhej osoby v

Farebný les

Našťastie máme v tomto neľahkom období povolené pohybovať sa v prírode. Isto ste si pri potulkách chotármi, alebo pri zbere cesnaku medvedieho všimli súvislé porasty ružových a bielych kvetov. Predstavujú bežný druh – chochlačku dutú (Corydalis cava), ktorá patrí medzi zvestovateľov prichádzajúcej jari. Uvedená trváca bylina môže dorásť do výšky

Deň víťazstva nad fašizmom – 8. či 9. mája?

     V tieto májové dni si celá Európa a možno povedať, že aj celý svet pripomína 75. výročie porážky fašizmu a ukončenia II. svetovej vojny. Išlo o vojnový konflikt, ktorý svojím rozsahom, obeťami  na ľudských životoch i ekonomickými škodami nemá v dejinách ľudskej civilizácie obdobu. Išlo o vojnový konflikt, ktorého ukončenie znamenalo prekreslenie celej mapy Európy

„NIKDY XERXES NEMĚL VOJSKO TAK VELIKÉ“ – Plen kobyliek v Hlohovci z roku 1748

Locusta migratoria – koník sťahovavý. Jeho telo tvoria tri základné časti – hlava, hruď a bruško. Oválna hlava nesie mohutne vyvinuté hryzavé ústne orgány, prispôsobené na spracovanie rastlinnej potravy, a jeden pár krátkych nitkovitých tykadiel. Z hrude vyrastajú tri páry kráčavých končatín a dva páry krídiel. Zadné končatiny sú predĺžené

Tragická podoba veľkonočných sviatkov 1945

Autor: PhDr. Ing. Jozef Hrdlička Je nám všeobecne známe že aj na Slovensku bol v rokoch druhej svetovej vojny realizovaný  fašistický teror a  represálie. Svoj vrchol   dosiahli po vyhlásení  a po potlačení  Slovenského národného povstania a skončili až oslobodením našej vlasti na jar roku 1945. Na Slovensku bolo umučených a povraždených okolo 5 304 osôb,

Kto sa skrýva za portrétom neznámeho šľachtica?

Neodmysliteľnou súčasťou historických zbierok Vlastivedného múzea v Hlohovci sú i historické obrazy. Pomerne značnú časť týchto obrazov tvoria portréty príslušníkov rôznych uhorských šľachtických rodov. Väčšina týchto portrétov sa do múzea dostala prevodom zbierok z múzea Červený Kameň v Častej a kedysi tvorili súčasť erdődyovských zbierok na hlohovskom zámku. Na hrad

Škvrnáč brestovcový – nový druh motýľa na Hlohovecku

Prirodzeným rozširovaním, ale často aj prispením človeka, sa na Slovensko, ako aj priamo do regiónu Hlohovca, dostalo uţ mnoho nepôvodných ţivočíchov a stále pribúdajú ďalšie. Obzvlášť citlivo sú verejnosťou vnímané druhy, ktoré sa vo vzťahu k človeku prejavujú ako obťaţujúce, zdravie ohrozujúce alebo hospodársky škodlivé. K takým často patrí hmyz,

Čas cesnaku medvedieho

Naši predkovia trávili v prírode veľa času – dnes sú to najmä hubári, prírodovedci a samozrejme poľovníci a rybári. Prababičky poznali takmer každú bylinku a dokázali si pomôcť v mnohých ťažkostiach. Našťastie sa v súčasnosti opäť dostávajú liečivé rastliny do povedomia človeka a záujem o ne z roka na rok