Prednášky s Prof. RNDr. Petrom Chrastinom, PhD. – 21. október o 17.00

v REFEKTÁRI VLASTIVEDNÉHO MÚZEA V HLOHOVCI