Otvorené: Ut. - Pia. 8:00 - 15:30 | Sob. - Ned. 13:00 - 18:00

Obraz Slovenska v dejinách Československa

24. 08. - 30. 9. 2018

OBRAZ SLOVENSKA V DEJINÁCH ČESKOSLOVENSKA

100. výročie vzniku Československej republiky a československé osmičky 1918 – 2018

Vlastivedné múzeum v Hlohovci pripravilo a sprístupnilo verejnosti fotodokumentačnú výstavu  OBRAZ SLOVENSKA V DEJINÁCH ČESKOSLOVENSKA s podtitulom:  100. výročie vzniku Československej republiky a československé osmičky 1918 – 2018. Výstava je sprístupnená vo Vlastivednom múzeu v Hlohovci –  v kláštore  od 24. augusta do 30. septembra 2018.

Československá republika, ktorá vznikla 28. októbra 1918 a ku ktorej sa slovenský národ oficiálne prihlásil deklaráciou prijatou v Martine 30. októbra 1918 bola veľkým prínosom v ďalšom rozvoji slovenského národa. Slováci sa v plnej miere stali štátotvorným národom. Nová republika prispela hlavne k rozvoju kultúry, školstva a celej hospodárskej štruktúry Slovenska. V rámci Československej federácie vznikla Slovenská republika ako rovnoprávny štát. Jej vznikom boli naplnené tisícročné emancipačné a štátoprávné snahy slovenského národa.

Výstava na 14 paneloch, obohatená o trojrozmerné exponáty viažuce sa k jednotlivým etapám dejín Československa, mapuje v chronologickom slede hlavné obdobia dejín Československej republiky so zreteľom na Slovensko. Je rozdelená do viacerých tematických blokov, ktoré zdôrazňujú význam „8“ v našich dejinách. Jednotlivé tematické bloky dokumentujú vznik Československej republiky, obdobie medzi dvomi svetovými vojnami, rozpad republiky v roku 1938 ako aj protifašistický odboj a obnovenie Československa. Povojnová história je zdokumentovaná na paneloch venujúcich sa obdobiu od februára 1948 po august 1968, obdobiu normalizácie ako aj udalostiam v novembri 1989,  ktoré vyvrcholili rozpadom československej federácie v roku 1992. Samostatný tematický blok približuje osobnosti prezidentov Československa od jeho vzniku v roku 1918 až po jeho rozpad. Posledné dva fotodokumnetačné panely sú venované všetkým papierovým platidlám používaným počas existencie spoločného štátu Čechov a Slovákov.

Výstava je doplnená aj dobovou tlačou, knihami, bankovkami, mincami  či ďalšími predmetmi viažucimi sa k dejinám Československa. Je koncipovaná tak, aby  návštevník získal všeobecný prehľad o hlavných udalostiach viažucich sa k Československej republike, významného štátneho útvaru v srdci Európy v 20. storočí.

PhDr. Jozef Hrdlička