Dni európskeho kultúrneho dedičstva (25.09.2020 a 27.09.2020)

Téma: MINULOSŤ VZDELÁVA

Mesto Hlohovec, Mestské kultúrne centrum Hlohovec, Vlastivedné Múzeum Hlohovec, Hvezdáreň a planetárium Milana Rastislava Štefánika v Hlohovci, o.z. EX LIBRIS AD PERSONAM HLOHOVEC, o.z Zámok Hlohovec

Termín: 25.9.2020 (v piatok) a 27.9.2020 (v nedeľu)

Miesto: Hlohovský zámok

              Vlastivedné múzeum v Hlohovci

              Hvezdáreň a planetárium Milana Rastislava Štefánika v Hlohovci

              Vyhliadková veža Hlohovec

              Židovský cintorín v Hlohovci (platí pre termín 27.9.2020 v nedeľu)

Program : dňa 25.9.2020 (piatok)

08.00 hod. – 16.00 hod.   – Celodenný program na Hlohovskom zámku – bezplatne

14.00 hod. – 18.00 hod.  – Sprístupnená vyhliadková veža v Hlohovci – bezplatne

18.00 hod. – 19.30 hod.  – pokračujeme ,,astronomickým multimediálnym programom v priestoroch Hvezdárne a planetária M.R. Štefánika Hlohovec   vstupné 2 €

Miesto: Hlohovský zámok – 08.00 hod. do 16.00 hod. (25.9.2020) v piatok bezplatné prehliadky zámku každú celú hodinu virtuálna realita a odborný výklad so sprievodcom. Posledný vstup pre návštevníka je o 15.00 hod. Max. počet osôb pre jednu prehliadku :15  

 – ,,náčinia a náradia starých povolaní a remesiel“ – bezplatná prehliadka výstavy spojená so zábavným priraďovaním predmetov k starému povolaniu a remeslu miesto:– výstavný priestor 3.NP Hlohovského zámku Sladká odmena pre víťazov súťaže.

 – pozorovanie Slnka a slnečných protuberancií špeciálnym astroďalekohľadom  na Hlohovskom zámku v čase od 11.30 h. do 12.30 h. (len v prípade priaznivého počasia)  bezplatne: počet osôb: neobmedzený

10.00 hod. – 10.15 hod. – ,,Literárny príbeh hlohovského zámku“ (krátke čítanie o historických osobnostiach, ktorých život súvisel s Hlohovským zámkom“)

  1. Téma: ,,Kronikár úspechov vojnového ťaženia Osmanov Európou Evliya Čelebi“  PhDr. Marián Kamenčík, PhD. Miesto: nádvorie zámku  bezplatne Max. počet osôb na jeden vstup: 100                                          

10.00 hod. – 11.10 hod. – Virtuálny vesmír – pútavá prednáška – Mgr. Karol Petrík.

Zámocká kaviareň – Hlohovský zámok. bezplatne. max. počet osôb 40

11.00 hod. – 11.15 hod. ,, Literárny príbeh hlohovského zámku“(krátke čítanie o historických osobnostiach, ktorých život súvisel s Hlohovským zámkom“)

  • Téma: Matej Cedák ako kastelán hlohovského hradu

PhDr. Marián Kamenčík, PhD.   Miesto: nádvorie zámku bezplatne. Max. počet osôb na jeden vstup: 100

11.30 hod. – 12.30 hod.   Pozorovanie Slnka a slnečných protuberancií špeciálnym astroďalekohľadom na zámku (len za priaznivého počasia)                  

13.00 hod. – 13.15 hod. ,, Literárny príbeh hlohovského zámku“ (krátke čítanie o historických osobnostiach, ktorých život súvisel s Hlohovským zámkom)

  • Téma: ,, Kapitán hlohovského hradu počas obliehania   hradu Osmanmi István Bogyó
  • PhDr. Marián Kamenčík, PhD.   Miesto: nádvorie zámku bezplatne. Max. počet osôb na jeden vstup: 100

14.00 hod. – 14.15 hod. ,, Literárny príbeh hlohovského zámku“ (krátke čítanie o historických osobnostiach, ktorých život súvisel s Hlohovským zámkom)

  • Téma: ,,Cestovateľ a dobrodruh Alojz Medňanský ako hosť Hlohovského

PhDr. Marián Kamenčík, PhD.   Miesto: nádvorie zámku bezplatne. Max. počet osôb na jeden vstup: 100

15.00 hod. – 15.15. hod. ,, Literárny príbeh hlohovského zámku“ (krátke čítanie o historických osobnostiach, ktorých život súvisel s Hlohovským zámkom)

  • Téma: Helena Oberndorff Erdody a jej spomienky“
  • PhDr. Marián Kamenčík, PhD.   Miesto: nádvorie zámku bezplatne. Max. počet osôb na jeden vstup: 100

Počas dňa 25.9.2020 (v piatok)  bude sprístupnená širokej verejnosti bezplatne  i vyhliadková veža v Hlohovci v čase od 14.00 hodiny do 18.00 hodiny.

Dni európskeho kultúrneho dedičstva ďalej pokračujú od 18.00 hod. v priestoroch Hvezdárne a planetária Milana Rastislava Štefánika v Hlohovci zaujímavým a pútavým Multimediálnym astronomickým programom do 19.30 hod. Cena vstupenky je 2 €. Nebude chýbať ani nočné pozorovanie jesennej oblohy.

Dňa 27.9.2020 (v nedeľu)  v čase od 14.00 -16.00 hod. bude bezplatne sprístupnený Židovský cintorín“ – ( v čase od 14.00 hod. do 15.00 hod. bude komentovaná prehliadka cintorína s názvom ,,Po stopách Dávidovej hviezdy“ sprevádza Mgr. Jozef Urminský .