Otvorené: Ut. - Pia. 8:00 - 15:30 | Sob. - Ned. 13:00 - 18:00

Bolo u nás more

4. 04. - 9. 05. 2018

Trnavský samosprávny kraj, Vlastivedné múzeum v Hlohovci a Západoslovenské múzeum v Trnave Vás pozývajú na výstavu fosílií z obdobia mladších treťohôr a ich fotografií zo slovenských lokalít „Bolo u nás more“ spojenú so 16. ročníkom festivalu environmentálneho filmu.

Výstava, prevzatá zo Západoslovenského múzea v Trnave, prezentuje exponáty, ktoré pochádzajú z obdobia mladších treťohôr (miocén) – eggenburg (obdobie spred 22 miliónov rokov) a baden (obdobie spred 17 miliónov rokov). Slovensko je bohaté na skameneliny z tohto obdobia, pretože časť jeho územia bola vtedy pod hladinou plytkého teplého mora. Pulzoval tu čulý život. Húfy rýb boli prenasledované žralokmi, tuleňmi i delfínmi a občas sa tu mihla aj menšia veľryba. Pri pobreží sa vzácne vyskytovali koralové trsy, medzi ktorými plávali drobné rybky a chobotnice. Na dne mora žilo množstvo ulitníkov a lastúrnikov. Na výstave sú prezentované zvyšky morských organizmov z lokalít Dubová, Devínska Nová Ves, Devín, Rohožník, Trenč, Mučín, Horovce a Trstín. Okrem skamenelín možno na výstave nájsť aj schránky recentných (t. j. žijúcich v súčasnosti) morských ulitníkov a koralov, ktoré obývajú rôzne moria sveta. Kurátor výstavy, RNDr. Miroslav Hornáček, odborný pracovník Západoslovenského múzea v Trnave, vybral súčasné schránky živočíchov, aby ich porovnal so vzorkami skamenelín zo spomínaných lokalít.
Výstava je doplnená farebnými i čiernobielymi fotografiami. Prvá skupina predstavuje zväčša spomínané lokality v období ich ťažby (približne od r. 1988 do r. 2004). Druhú tvoria fotografie zobrazujúce niekoľkonásobne zväčšené, no v skutočnosti miniatúrne ulitníky, lastúrniky, machovky, koraly a pod. Niektoré z nich merajú len okolo 1 – 2 mm.