Vážení návštevníci, znovuotvárame múzeum pre verejnosť.

Tešíme sa, že vás opäť môžeme po dlhšom čase privítať v priestoroch nášho múzea. Návštevu múzea bude možné absolvovať za určitých bezpečnostných a hygienických pravidiel.

Prosíme návštevníkov, aby do múzea vstupovali s rúškom, prípadne s inou ochranou úst a nosa a v priestoroch múzea dodržiavali vzdialenosť od druhej osoby v dĺžke 2 metre. Pri vstupe do múzea si prosím dezinfikujte ruky prostriedkom na to určeným.

Maximálny počet návštevníkov v priestoroch múzea je 10.

Otváracie hodiny:

Utorok – piatok : 8.00 -16.00, posledný vstup o 15.15 h.

Nedeľa : 13.00-18.00

Ďakujeme za pochopenie a tešíme sa na Vašu návštevu.