Výberové konanie na pracovnú pozíciu – upratovačka

Vlastivedné múzeum v Hlohovci vyhlasuje výberové konanie na pracovnú pozíciu – upratovačka.

Výberové konanie – upratovačka