Plán Verejného obstarávania – aktualizácia k 11. 3. 2019