Bonsaje – národná výstava

Národná vystava Bonsajov
Hlavný organizátor: Vlastivedné múzeum v Hlohovci